Injustering ventilation bild

Injustering ventilation

Injustering ventilation är en kort yh-kurs på 16 veckor. Kursen är på halvtid och på distans.

Kursen vänder sig till dig som arbetar du med ventilation och vill ta ditt kunnande till nästa nivå och vill ha en fördjupad förståelse för projektering och underhåll av ventilationssystem. Genom teoretiska studier och praktiska övningar kommer du att lära dig att beräkna och justera effekt- och energibehov i olika ventilationssystem. Kursen lägger grunden för framtida certifieringar och ger dig de kompetenser som efterfrågas i branschen.

Behovet av dessa kompetenser är omfattande i branschen då yrkesrollen dagligen jobbar med luftströmmar och energiflöden i fastigheter vilket är viktigt i en hållbar energiförsörjning av bostäder och industrier.

Efter avslutad utbildning kommer du att kunna utföra kvalificerade tekniska uppgifter inom ventilation, vilket förbättrar både inomhusmiljön och energieffektiviteten i byggnader, samtidigt som du bidrar till bättre hälsa för fastighetsanvändare och lägre energikostnader.