Laborant bild

Laborant

Framtidsutsikterna för dig som vill arbeta inom kemiindustrin är mycket goda. Kemiindustrin upplever utmaningar i att få tag på arbetskraft med rätt kompetens och inom den närmaste framtiden sker många pensionsavgångar.

Som laborant eller laboratorieassistent har du många möjligheter till spännande och varierande arbetsplatser och dina arbetsuppgifter varierar också.

Efter utbildningen har du fått kompetens inom följande:

  • Genomföra beräkningar vid statistisk utvärdering i analysarbete
  • ISO / IEC 17025 samt Good Manufacturing Practice (GMP)
  • Kalibrering och kontroll av analysinstrument.
  • Kunna hantera analytiska mätningar och kvalitetssäkra analytiska data
  • Kunna utföra analysarbete med hög kvalitet och säkerhet.
  • Kunskap om säkerhetsrutiner, regler och arbetsmetodik vid laborativt arbete och kemikaliehantering
  • Människans miljöpåverkan och organisationens hållbarhetsansvar.
  • Planera arbetsflöden i ett laboratorium enligt arbetsprocesser och utvalda projektmodeller.

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande: 

  • Matematik 2
  • Kemi 1