Mångfaldsinriktad naturvård i gröna branschen bild

Mångfaldsinriktad naturvård i gröna branschen

Utbildningen vänder sig till dig som idag arbetar inom miljö med park och grönytor och som vill vara med och utveckla den biologiska mångfalden i stadsmilj vad gäller naturvård, parkskötsel och planering av detta. Efter genomgången kurs har du fått en ökad medvetenhet om mark- och växtskador och förbyggande åtgärder vid anläggning och skötsel.

Behörighet
För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande:

  • 2 år heltid. Praktisk och/eller teoretisk yrkeslivserfarenhet från skötsel/planering/förvaltning av grönytor, tätorts nära natur.