PLC-programmering och HMI bild

PLC-programmering och HMI

Utbildningen riktar sig till dig som redan är yrkesverksam inom industrin- och teknikbranschen och vill bredda, förnya eller avancera din kompetens.

Utbildningen ger dig utökad kompetens inom PLC-programmering samt hur du mest effektivt, mest miljövänligt och minst resurskrävande styr olika system inom industriell automation. Du får kunskap i Human Machine Interaction (HMI) för optimal drift. Elektrifieringen och automatiseringen av industrin kräver utbildad personal som kan hantera den teknik som leder till en mer hållbar och energieffektiv produktion som gynnar hela samhället i stort. Din kompetens blir därav en viktig del i utvecklingsarbetet till en mer hållbar industriverksamhet som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Utbildningen drivs på halvfart och på distans för att möjliggöra studier i kombination med arbete. Utbildningen kommer att bedrivas på svenska med inslag av engelsk terminologi eftersom att manualer, instruktioner och digitala system kan vara uppbyggda på engelska inom industrin.

Behörighet

För att bli antagen till denna utbildning krävs:
Minimum 12 månaders arbetslivserfarenhet med minst 50% tjänstgöringsgrad från arbete inom Industri samt arbete med styr- och elteknisk utrustning.