Produktionstekniker inriktning livsmedel bild

Produktionstekniker inriktning livsmedel

Som produktionstekniker inom livsmedel är din främsta uppgift att se till att produktionen genomförs så effektivt som möjligt. Det innebär att du ofta är involverad i att planera och schemalägga produktionsflöden, övervaka maskiner och utrustning samt lösa eventuella produktionshinder. Det kan även innebära att du får ansvar för att införa och upprätthålla säkerhets- och hygienstandarder så att livsmedlen uppfyller regler och kvalitetskrav.

Utbildningen innehåller även hållbarhetsaspekter. I ljuset av globala kriser blir kunskap för att skapa produktionssystem som inte bara är effektiva utan också miljövänliga avgörande för framtiden. Genom att utbilda dig till produktionstekniker på Hermods kommer du att spela en aktiv roll i att säkra framtidens livsmedelsförsörjning på ett hållbart sätt.

Med ökad medvetenhet om vikten av inhemsk livsmedelsproduktion är behovet av kompetenta produktionstekniker högre än någonsin. Utbildningen rustar dig med den kompetens som arbetsgivare söker, vilket öppnar dörrar för spännande karriärmöjligheter.

För att bli antagen till utbildningen Produktionstekniker inriktning livsmedel krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper, eller motsvarande:

  • Lägst betyget E/3/G i Teknik 1