Samsjuklighet, missbruk och professionell samtalsmetodik bild

Samsjuklighet, missbruk och professionell samtalsmetodik

Samsjuklighet, missbruk och professionell samtalsmetodik är en kortare yh-kurs på 16 veckor. Kursen ges på distans och på halvtid.

Samsjuklighet är ofta kopplat till missbruk som självmedicinering, vilket gör brukaren svåridentifierad. Kurserna ger specialiserad kompetens inom samsjuklighet, social problematik och kriminalitet, så att du kan möta utmaningarna på bästa sätt.

Arbetsgivare inom vård och omsorg, särskilt när det gäller individ- och familjeomsorg, lider brist på medarbetare som har kompetens inom psykisk ohälsa. Medarbetare stöter dagligen på brukare med samsjuklighet och missbruk. Den här kursen ger dig rätt verktyg för ett pedagogiskt och behandlande bemötande av personer med samsjuklighet och missbruk.