Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre bild

Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre

Som specialistundersköterska inom äldreomsorgen ger du äldre vård och stöd samtidigt som du skapar en trygg och värdig miljö. Du kommer att vara nära människor, lyssna på deras berättelser och skapa en meningsfull vardag. Dessutom spelar du en nyckelroll i att bistå sjuksköterskor och andra vårdprofessionella för att säkerställa att varje individ får den vård och omsorg de behöver.

Äldrevården är inne i en förändring där teambaserat arbete blir allt vanligare. Team som består av olika spetskompetenser där specialistundersköterska är en viktig roll som avlastar sjuksköterskorna med vissa arbetsuppgifter. Även närvård och regionala samarbeten bidrar till spännande förändringar i arbetssätt och arbetsgruppskonstellationer.

Samhället står inför en utmaning med en åldrande befolkning och stora pensionsavgångar inom vård och omsorg. Andelen äldre ökar och med det behovet av att ta hand om äldre med komplex hälsoproblematik och multisjuka. Genom att utbilda dig till specialistundersköterska inom äldreomsorgen kommer du att få kompetens för att genomföra ett meningsfullt arbete samtidigt som du kommer att vara hett eftertraktad på arbetsmarknaden.

För att bli antagen till utbildningen Specialistundersköterska inom äldreomsorg krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper, eller motsvarande:

  • Lägst betyget E/3/G i Anatomi och fysiologi 1 och 2
  • Lägst betyget E/3/G i Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2
  • Lägst betyget E/3/G i Gerontologi och geriatrik Hälso- och sjukvård 1 och 2
  • Lägst betyget E/3/G i Omvårdnad 1 och 2
  • Lägst betyget E/3/G i Psykiatri 1 och 2
  • Lägst betyget E/3/G i Psykologi 1
  • Lägst betyget E/3/G i Social omsorg 1 och 2
  • Lägst betyget E/3/G i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

Yrkeserfarenhet: Ett års heltidsarbete som undersköterska.