Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Brinner du för att skapa bästa möjliga förutsättningar för individens utveckling och livskvalitet? Känner du dig mogen att inspirera och vägleda dina arbetskollegor i det pedagogiska arbetet? Då är utbildningen Stödpedagog något för dig.

Utbildningen ger dig fördjupad kunskap inom individanpassat vardagsstöd samtidigt som du får den kompetens som krävs för att kunna ta en mer ledande roll i teamet för att stärka kvalitén på brukarstödet. Utbildningen ges på halvfart så att du har möjlighet att kombinera arbete och studier.

Utbildningen bedrivs på distans och halvfart under ca två år.

Efter utbildningen kan du arbeta som Stödpedagog på boenden enligt SOL och LSS, korttidsboenden för barn/ungdomar och vuxna, inom daglig verksamhet samt inom skolverksamheten.

Efter utbildningen har du bland annat kunskap och kompetens inom:

  • olika intellektuella, kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar samt hur du förhåller dig till dessa på ett etiskt och professionellt sätt.  
  • olika kommunikationsmetoder inom funktionshinderområdet 
  • individanpassade pedagogiska metoder som främjar brukarens självständighet och delaktighet. Vägledning av kollegor i användandet av pedagogiska och kommunikativa metoder.