Trädgårdsmästare inriktning hållbarhet

Yrket Trädgårdsmästare har tidigare mestadels inneburit praktiska skötselmoment men nu ställs högre krav på att självständigt kunna driva projekt, genomföra inventeringar av utemiljö, göra kostnadsberäkningar, utföra beställningar samt arbetsleda.

Intresset och förståelsen av natur och gröna miljöer ökar och allt fler börjar inse fördelarna med harmoniska och vackra utomhusmiljöer vilket gör att efterfrågan på trädgårdsmästare blir alltmer omfattande.

Yrket passar dig som vill arbeta kreativt, fysiskt och utomhus.

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som:

  • Driftsamordnare inom utemiljö 
  • Arbetsledare inom parkförvaltning/trädgård 
  • Parkförvaltare 
  • Trädgårdsmästare inom parkskötsel och/eller anläggning 

För att bli antagen till denna utbildning krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande:  

  • Fordon och redskap  
  • Marken och växternas biologi 
  • Växtkunskap 1 
  • Minst 6 månaders om 50% sammanlagd yrkeserfarenhet inom grön näring eller arbetsledning och/eller praktiskt hantverkskunnande inom snickeri.