Trädgårdsarbetare med inriktning mot växthus- och frilandsodling - Nationell Yrkesutbildning (NY) bild

Trädgårdsarbetare med inriktning mot växthus- och frilandsodling - Nationell Yrkesutbildning (NY)

Vår nationella yrkesutbildning till Trädgårdsarbetare med inriktning mot växthus och frilandsodling är något för dig som vill vara med och forma framtiden inom hållbar odling! Det är en viktig bransch både vad gäller miljö och samhälle och efterfrågan på odlingstekniker ökar.

Utbildningen består av teoretiska och praktiska moment där du som studerande får möjlighet att arbeta direkt i växthus och på fält. Du lär dig också att implementera hållbara odlingstekniker och att ta miljömässigt ansvar, vilket är avgörande i dagens globala strävan efter en mer hållbar framtid.

Som trädgårdsarbetare arbetar du mångsidigt och arbetet omfattar allt, från plantering, skötsel och underhåll av växter i olika miljöer, till skickligt användande av specialiserade verktyg och tekniker.

Som trädgårdsarbetare spelar du också en aktiv roll i att främja biodiversitet och ekologisk hållbarhet, vilket gör yrket inte bara till en karriär, utan även till ett bidrag till en grönare planet!

Efter avslutad utbildning står dörrarna öppna till en rad olika karriärvägar inom odling och trädgårdsarbete.

För att bli antagen till yrkesutbildningen Trädgårdsarbetare krävs:

  • har godkända betyg från grundskolan eller motsvarande utbildning i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen eller har likvärdiga kunskaper

eller

  • genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor samt att du är 20 år eller under andra kalenderhalvåret fyller 20 år.

Välkommen att utveckla din passion för odling och din yrkesskicklighet med oss!

Utbildningen är platsbunden i Karlskrona och går på heltid. Utbildningen är avgiftsfri och CSN-berättigad. Du ansöker om studiemedel hos CSN.