Stödpedagog

Som stödpedagog kommer du bland annat att kunna planera åtgärder och aktiviteter för den funktionshindrade utifrån ett salutogent förhållningssätt.

Att kunna identifiera och föreslå olika kommunikationshjälpmedel. Samverka och planera aktiviteter tillsammans med andra aktörer inom funktionshinderområdet. Att kunna tillämpa ett pedagogiskt arbetssätt kopplat till det bruknära arbetet.

Efter utbildningen kommer du att kunna söka arbete inom omsorgen i den privata och offentliga sektorn. Din yrkesroll blir stödpedagog.

Behörighet
Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt särskild behörighet:
Godkända betyg (minst E/G/3) i kurserna:

  • Hälsopedagogik
  • Specialpedagogik 1
  • Specialpedagogik 2
  • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2

eller motsvarande kunskaper

SAMT

Yrkeserfarenheten med minst 1 års arbetlivserfarenhet inom funktionshinderområdet på heltid.