Systemingenjör bild

Systemingenjör

2-årig yrkeshögskoleutbildning där du efter utbildningen kommer kunna söka arbete som Systemingenjör, Teknisk projektledare eller driftoperatör.

Du kommer att ha kunskap inom på marknaden förekommande nätverks- och transmissionstekniker. Olika IT-säkerhetslösningar och kommunikations stödtjänster, Visualiseringsplattformar och praktiskt och teoretisk felsökning.

LIA
I utbildningen ingår 20 veckor LIA, Lärande i arbete.

Särskild behörighet:
Godkäntbetyg (minst E/G/3) i kursen: Dator-och nätverksteknik eller motsvarande kunskaper.