DevOps Engineer bild

DevOps Engineer

DevOps Engineer - du lär dig hur man kan förena människor, processer och teknik för att snabbare ge bättre produkter till kunderna!

DevOps är en metod för hur man arbetar med mjukvaruutveckling och snabbt tar fram nya digitala tjänster. Genom att förena människor, processer och teknik kan drift- och utvecklingsteam ta fram appar med hög kvalitet som är anpassade efter kundens behov.

Idéerna bakom DevOps (Development & Operations) bygger på en kombination av Agil systemutveckling och Lean. I DevOps-teamet får du vara med och säkerställa bästa tänkbara kundvärde med kortare ledtider och stabil drift.

Under utbildningen kommer du att lära dig:

  • Driva DevOps i organisationen i form av kultur, processer och teknologi
  • Hantera continuous integration samt continuous delivery och deployment
  • Programmera
  • Använda DevOps-metoder och verktyg

Behörighet
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper;

  • Programmering 1
  • Matematik 2
  • Engelska 6

Har du frågor om utbildningen eller ansökan?
Välkommen att kontakta oss!
info@jensenyh.se
08-450 22 00