Automation för fastigheter bild

Automation för fastigheter

Det finns ett stort kompetensbehov inom fastighetsautomation. Automation inom fastighet är enligt Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd en av de viktigaste kompetenserna som befintliga medarbetare i fastighetsbranschen främst behöver utveckla.

De digitala verktyg som finns idag gör det lättare för fastighetsbranschen att planera framåt, identifiera framtida problem och testa idéer för att minska klimat- och miljöpåverkan. Att redan yrkesverksamma inom fastighetsbranschen har kompetens inom fastighetsautomation är därför en viktig förutsättning för ett mer hållbart och kostnadseffektivt arbete.

Kursen är framtagen i samråd med branschen och är utformad för att svara mot det behov som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Kursen riktar sig till fastighetstekniker, drifttekniker, fastighetsförvaltare och motsvarande yrkesroller med yrkeserfarenhet.

Om kursen
Du får omfattande och breda kunskaper i fastighets- och IT-system som är relevanta för fastighetsautomation. Du lär dig styr-och reglerteknik för att kunna hanetara fastighetens tekniska system, felsöka och förebygga störningar samt optimera fastighetstekniska system. Efter kursen har du fördjupad kompetens i att ansvara för automatiserad fastighetsdrift och självständigt hantera relevanta fastighetstekniska system.

Kursen är på distans och omfattar 12 veckor på deltid, så du kan kombinera dina studier med arbete.