Byggnadsingenjör - klimat och konstruktion bild

Byggnadsingenjör - klimat och konstruktion

✓ Kostnadsfri & CSN-berättigad YH-utbildning. 

Som Byggnadsingenjör arbetar du med flera olika programvaror och skapar BIM-modeller (Building Information Management). BIM-modellen samlar alla olika planer, skisser och ritningar som ingår i ett projekt, vilket gör att man tidigt kan upptäcka krockar eller missförstånd som kan uppstå under arbetets gång. Dessutom är det du som Byggingenjör som ansvarar för att regler och föreskrifter följs och att projektet har en minimal miljöpåverkan. 

Behörighetskrav

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land. Du behöver även ha minst godkänt betyg i någon av följande kurser: