Byggnadsingenjör - klimat och konstruktion bild

Byggnadsingenjör - klimat och konstruktion

Du kan välja mellan Anywhere-orterna: Malmö, Göteborg och Norrtälje . Att studera via Anywhere innebär en platsbunden undervisning på din valda ort med lärare på livelänk.

Som Byggnadsingenjör arbetar du med flera olika programvaror och skapar BIM-modeller. BIM-modellen samlar alla de olika planer, skisser och ritningar som ingår i ett projekt, från arkitektens till installationskonsultens, vilket gör att man tidigt kan upptäcka krockar och missförstånd.

Byggingenjörer tar ansvar för att regler och föreskrifter följs och för att projektet har en minimal miljöpåverkan, och arbetar ofta mot roll att samordna arbetet för att modellen alltid hålls uppdaterad, vilket ställer höga krav på samarbetsförmåga.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om hållbar produktionsmetodik, planering av byggprojekt, byggnadsteknik och konstruktion.

Du lär dig även om hållbara bygg- och installationstekniska lösningar, att analysera och tillämpa modeller och ritningar i CAD och BIM samt värdera och tillämpa konstruktionstekniska metoder och lösningar.

Det råder stor brist på Byggnadsingenjörer
Enligt data från SCB och Arbetsförmedlingen efterfrågas i genomsnitt 1200 byggnadsingenjörer varje år de senaste 5 åren, men den effektiva nettoökningen har enbart legat på dryga 260 per år, vilket tyder mot en mycket stark efterfrågan på kompetens gentemot utbud.

Exempel på yrkestitlar förutom Byggnadsingenjör:

  • BIM-ansvarig
  • BIM-samordnare
  • Byggnadsingenjör BIM
  • Byggnadskonstruktör BIM
  • Byggnadsprojektör BIM

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land. Du behöver även ha minst godkänt betyg i något av de olika särskilda behörighetskurserna nedan:

  • Bygg och anläggning 2
    ELLER
  • Matematik 2