Byggproduktionsledare Nybyggnation bild

Byggproduktionsledare Nybyggnation

Det här är utbildningen för dig som vill bli en operativ arbetsledare inom nybyggnation och leda framtidens innovativa och hållbara samhällsbyggnadsprojekt.

Som Byggproduktionsledare inom nyproduktion ansvarar du för driften av en arbetsplats och styr byggets alla aktörer så att de jobbar mot samma mål.  En stor del av ditt arbete är att kunna motivera ditt arbetslag, kunna kommunicera och fatta väl övervägda beslut.

Som byggproduktionsledaren har du en samordnande roll, vilket innebär att du har kunskap och håller dig uppdaterad om byggproduktionens alla delar. Det kan handla om ekonomisk uppföljning och budgetering, hantera avvikelser, ordna med materialbeställningar, gå skyddsronder eller träffa beställaren för att diskutera hur projektet fortlöper. En stor del av arbetet går ut på att planera och att snabbt kunna lösa det som inte går enligt plan.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om nyproduktion, teknisk utveckling och energieffektivisering. Du lär dig specifika kunskaper inom nyproduktion såsom tids- och resursplanering, mängdning, produktionskalkylering och finansiering kopplat till byggprojekt. Du lär dig även om anbudskalkylering, anbudsgivning och kostnadsuppskattning.

Det är stor brist på kompetenta Byggproduktionsledare inom nybyggnation. Vår utbildning är skapad tillsammans med ett 20-tal av Sveriges främsta byggföretag. Som byggproduktionsledare arbetar du på tjänstemannanivån inom byggsektorn, där du är ett stöd till platschefen och planerar och leder det dagliga arbetet.

Exempel på yrkestitlar förutom Byggproduktionsledare:

  • Byggnadsingenjör
  • Arbetsledare
  • Projektledare

Behörighet
För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land. Du behöver även ha minst godkänt betyg i något av de olika särskilda behörighetskurserna nedan:

- Matematik B / Matematik 2

ELLER

- Bygg och anläggning 2