Cybersäkerhet inom kritisk infrastruktur bild

Cybersäkerhet inom kritisk infrastruktur

Kompetens inom cyber- och informationssäkerhet är avgörande för verksamheters IT-säkerhet, men även för människors vilja att fortsätta använda digitala tjänster.

TechSverige förutspår att det behövs ytterligare 100-300 personer med spetskompetens inom informations- och IT-säkerhet de kommande åren, och för att täcka behovet behövs både kompetensutveckling och nyrekrytering.

Kursen går på distans och omfattar 12 veckor på deltid, du kan kombinera dina studier med arbete.

Kursen
Du lär dig att stärka OT-system (Operational Technology) och upprätta en säker IT-infrastruktur. Du får även färdigheter i att övervaka och analysera nätverkstrafik, tillämpa NDR-verktyg (Network Detection and Response) och utföra PCAP-analyser. Kursen har en stark teoretisk förankring till arbetslivet.

Fler kunskaper

  • Kritisk infrastruktur och ICS-miljöer
  • Förekommande attacker och vektorer
  • Nätverk, NDR och IT-infrastruktur mellan IT- och OT-system
  • Säker integrering och segmentering av OT- och IT-system
  • NIS-direktiv, skyddsnivåer och säkerhetskrav

Behörighet
Yrkeserfarenhet inom IT-säkerhet, OT-säkerhet och IT-infrastruktur eller motsvarande område (1 år, heltid), detta för att du ska kunna tillgodogöra dig kursen på bästa sätt.