Energisimulering i IDA ICE bild

Energisimulering i IDA ICE

IDA ICE är en programvara för simulering av inomhusklimat och energiprestanda. Genom dynamiska simuleringar analyserar och optimerar IDA ICE olika byggnadskomponenter såsom fönster, väggar, tak och golv. Programmet övervakar och justerar byggnadens prestanda löpande och ser till att uppvärmning, kylning, ventilation och belysning fungerar som det ska. IDA ICE bidrar helt enkelt till en bättre, säkrare och mer hållbar inomhusmiljö!

Kompetensbehovet inom energisimulering har ökat kraftigt den senaste tiden, bland annat på grund av digitala framsteg och den tydliga trenden för gröna bostäder med striktare krav på bättre energieffektivisering.

Kursen riktar sig till dig som har yrkeserfarenhet som energiingenjör, energisamordnare, fastighetsingenjör eller motsvarande yrkesroll inom energi- eller fastighetsbranschen. Du kan även ha arbetat med energisimulering inom nybyggnation- eller ROT-projekt.

Kursen
Du kommer att kunna använda versionshantering, resurs- och databasobjekt i syfte att arbeta mer effektivt. Du kommer även kunna skapa simuleringsmodeller och utföra olika typer av energisimuleringar för komfort, effekt och energi. Kursen ger dig färdigheter i att arbeta med simuleringstyper och resultatobjekt i IDA ICE.

Genom att skapa digitala modeller får du insikter om hur olika designval påverkar energiförbrukningen. Du får verktyg att bidra till mer energieffektiva och hållbara byggnader.

Kursen går på distans och omfattar 12 veckor på deltid, så du kan kombinera dina studier med arbete.

Behörighet
Yrkeserfarenhet från energi- eller fastighetsbranschen (1 år, heltid). Behörighetskraven finns till för att du ska kunna tillgodogöra dig kursen på bästa sätt.