Entreprenadingenjör Göteborg bild

Entreprenadingenjör Göteborg

Som Entreprenadingenjör kommer du att vara en av nyckelpersonerna inom bygg- och anläggningsprojekt och göra avtryck i samhällsbyggnadsutvecklingen!

Du kommer att delta i alla skeenden av ett bygg- eller anläggningsprojekt, från planeringsstadiet till det att projektet är tekniskt avslutat. Som Entreprenadingenjör inom samhällsbyggnad förhandlar du med underleverantörer och leverantörer, sköter upphandlingar, tar fram kostnadskalkyler och ansvarar för avtalsunderlag.

Yrkesrollen handlar till stor del om planering, inköp och ekonomi. Entreprenadingenjören är ett stöd till platschefen och upprättar planeringsunderlag och anbuds- och produktionskalkyler. Man ska kunna göra prognoser och kostnadsanalyser för olika skeden i projektet.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om planering, inköp och ekonomi och förbereds inför ett utvecklande arbetsliv. Det här är en yrkesroll med bra karriärmöjligheter för dig som gillar detaljkoll och trivs med siffror. Det är samtidigt en social roll som innebär mycket kontakt med leverantörer och såväl interna som externa kunder.

Exempel på yrkestitlar förutom Entreprenadingenjör:

  • Projektingenjör
  • Kalkylator
  • Arbetsledare
  • Kalkylingenjör
  • Platschef

Behörighet
För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land. Du behöver även ha minst godkänt betyg i något av de olika särskilda behörighetskurserna nedan:

  • Matematik B / Matematik 2
    ELLER
  • Bygg och anläggning 1