Fastighetsingenjör - tekniska system och drift

Att arbeta som fastighetsingenjör innebär ett stort ansvar för drift och underhåll på strategisk nivå. Med det menas, att en fastighetsingenjör ansvarar för stora projekt som berör fastighetsutveckling på ett företag. Läs mer på framtid.se

Framtid.se websida

Tips på liknande utbildningar som kanske kan passa dig