Handläggare på byggnadsnämnd - distans bild

Handläggare på byggnadsnämnd - distans

Den här en distansutbildningen, dock ingår 2 närträffar/läsår med 1-2 dagar per tillfälle.

Under utbildningen får du kompetens inom samhällsbyggnadsprocessen, plan- och bygglagen, Boverkets regler, energikrav, byggteknik, kommunikation och kundbemötande.

Som Handläggare på byggnadsnämnd är du anställd av kommun och inom offentlig verksamhet och kan då arbeta antingen som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektör. I arbetet granskar du bland annat handlingar och byggen, beslutar om kontrollplaner.

I din yrkesroll har du mycket kontakt med olika människor i sambandmed bygglovsansökningar, och ofta finns ett rådgivande element i regelfrågor.

Efterfrågan på bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer ökar i takt med en hög byggtakt på bostadsmarknaden.

Exempel på yrkestitlar förutom Handläggare på byggnadsnämnd:

  • Bygglovshandläggare
  • Byggnadsinspektör
  • Handläggare bygglov

Behörighet
Du behöver även ha minst godkänt betyg i:

- Svenska B / Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2