Handläggare på byggnadsnämnd - distans

En bygglovshandläggare handlägger du bygg-, mark- och rivningslov och anmälningspliktiga ärenden, i byggenhetens uppdrag ingår även tillsyn enligt PBL. läs mer på framtid.se

Framtid.se websida

Tips på liknande utbildningar som kanske kan passa dig