IT-säkerhetsanalytiker SOC bild

IT-säkerhetsanalytiker SOC

Utbildningen går via KYH-Anywhere och du kan välja mellan Anywhere-orterna: Malmö och Göteborg. Att studera via Anywhere innebär en platsbunden undervisning på din valda ort med lärare på livelänk.

Som IT-säkerhetsanalytiker inom SOC ansvarar du för datasäkerhet inom företag, myndigheter eller organisationer och utformar säkerhetslösningar för datasystem och ser till att säkerheten fungerar. Dessutom besitter du goda kunskaper och färdigheter i hur angrepp ser ut och förebygger säkerhetsåtgärder.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om logghantering, playbooks och forensisk bevisinsamling samt övervakning och riskhantering av nätverksattacker och skadlig programvara.

Du kommer även få lära dig Python och skriptprogrammering i Powershell och Bash. Utbildningen passar dig som är noggrann och lösningsorienterad och vill ha en viktig yrkesroll med ansvarsområden.

Hela den digitala sektorn, omfattande alla verksamheter som skapar, utvecklar och levererar någon form av digitalt innehåll har ett behov av IT-säkerhet och efterfrågan på IT-säkerhetsanalytiker inom SOC har stigit i en explosiv takt.

Exempel på yrkestitlar efter avslutad utbildning:

 • IT-säkerhetstekniker
 • SOC-analytiker
 • SOC-operatör

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land. Du behöver även ha minst godkänt betyg i något av de olika särskilda behörighetskurserna nedan:

 • Engelska 6
  och
 • Matematik 2c
  och
 • Programmering 1
  och
 • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2