Kyl- och värmepumpsteknik bild

Kyl- och värmepumpsteknik

Den här kursen riktar sig till dig som har minst ett års yrkeserfarenhet som fastighetstekniker, fastighetsingenjör, energiingenjör, styrprojektör, elprojektör, VVS-ingenjör, VVS-projektör eller motsvarande yrkesroll.

En korrekt installerad värmepump har möjligheten att producera billigare energi, vara energibesparande och mer energieffektiv än andra värme- och kylsystem.

Klimatförändringar med värmeböljor som följd ökar trycket på företagen att ha tillräckligt med personal för att kunna installera och underhålla systemen i samhällsviktiga verksamheter såsom sjukhus, vårdinrättningar, serverhallar och livsmedelshantering, men även för industriella processer, livsmedel och fritidsanläggningar som kräver kyla.

Kursen
Kursen ger dig kompetens att optimera kyl- och värmepumpar i både befintliga byggnader och nybyggnation för effektiv användning och energieffektivitet. Du får kompetens i att välja korrekt kyl- och värmepump efter en byggnads geotekniska förutsättningar och anpassad efter en byggnads uppvärmning och kylbehov.

Kursen går på distans och omfattar 12 veckor på deltid, så du kan kombinera dina studier med arbete.

Behörighet
Yrkeserfarenhet inom fastighet, energi, installation eller byggnadsteknik (1 år, heltid). Behörighetskraven behövs för att du ska kunna tillgodogöra dig kursen på bästa sätt.