Marketing Automation bild

Marketing Automation

Den här ursen ger dig omfattande kompetens i att optimera och effektivisera marknadsföringsprocesser med hjälp av Marketing Automation.

Kursen riktar sig till dig som har yrkeserfarenhet som digital marknadsförare, CRM-specialist, E-Commerce Manager, marknadskoordinator eller motsvarande yrkesroll.

Marketing Automation syftar till att effektivisera, automatisera och mäta delar av marknadsföringsarbetet som i förlängningen leder till ökad operativ effektivitet och ökade intäkter. Idag är Marketing Automation en av de viktigaste kompetenserna som yrkesverksamma marknadsförare främst behöver utveckla.

Kursen bedrivs på distans och omfattar 8 veckor på deltid, så du kan kombinera dina studier med arbete.

Kunskap som du får under kursen
Under kursen utvecklar du färdigheter i att tolka insamlad data och optimera kundupplevelsen genom Marketing Automation i syfte att stärka ditt varumärke, behålla och få nya kunder. Du får även förståelse för B2B- och B2C-strategier för Demand and Lead Generation, samt hur de kan stödja Sales and Marketing Alignment-arbete.

Behörighet
1 år heltid yrkeserfarenhet som digital marknadsförare, CRM-specialist, E-Commerce Manager, marknadskoordinator eller liknande yrkesroller som i någon form arbetat med inbound/outbound-kampanjer eller Account Based Marketing.