Mätteknisk datainsamling och modellhantering för BIM bild

Mätteknisk datainsamling och modellhantering för BIM

Den här kursen är helt rätt för dig som vill kompetensutveckla dig i det digitala arbetet med mätteknik och modellering! Du får fördjupad kunskap om datainsamling och modellhantering i BIM!

Kursen går på distans och omfattar 12 veckor på deltid, så du kan kombinera dina studier med arbete.

För att göra beräkningar av ett byggnadsverks eller anläggnings miljöpåverkan på ett effektivt sätt behöver man utnyttja befintlig information från byggprocessen. Med de digitala verktyg som finns idag blir det lättare för byggarbetare att planera framåt, identifiera potentiella problem och testa idéer proaktivt för minskat avfall och mer effektiva byggprocesser. Kompetens inom BIM och geodata är därmed en förutsättning för att kunna ta fram bra planerings- och beslutsunderlag.

Behovet av kompetens inom geodata drivs på av digitaliseringen inom byggbranschen. De satsningar som görs på att bygga ut och modernisera landets infrastruktur gör också att det finns ett stort behov av denna kompetens.

Kursen riktar sig till dig som har yrkeserfarenhet som mätningstekniker, mätningsingenjör, projektör eller liknande yrkesroll.

Under kursen utvecklar du kompetens i att effektivt generera, integrera och analysera mätdata för vidare modellhantering i BIM. Du får fördjupad förståelse för hur datainsamling via 3D-skanning effektivt genererar indata till modellhantering i BIM. Du lär dig också att praktiskt tillämpa BIM-programvara och datainsamlingsteknologier.

Behörighet
Yrkeserfarenhet som mätningstekniker, mätningsingenjör, projektör eller liknande yrkesroll inom bygg- och anläggningsbranschen (1 år, heltid. Behörighetskraven finns till för att du ska kunna tillgodogöra dig kursen på bästa sätt.