Projektledare Solenergi - Göteborg bild

Projektledare Solenergi - Göteborg

Den här utbildningen går på plats i våra lokaler i Göteborg.

Som projektledare inom Solenergi ansvarar du för projekt från start till slut genom planering, inköp och samordning. Du kommer att projektera solenergianläggningar mot kund genom att konstruera ett lösningsförslag som uppfyller både kundens krav, branschkrav och lagar vad gäller prestanda och kvalitet. Du monterar inte anläggningen utan det sköts av installatörer.

För att kunna vägleda och informera kunden behöver du som Projektledare tekniskt och praktiskt kunnande. Yrket ställer krav på kundförståelse för att hjälpa kunden att ta fram den bästa lösningen i varje enskilt fall.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om projektledning och projektering av solenergisystem, energilagring, beräkningsprogram och ritningsprogram. Du kommer även lära dig om elnätets uppbyggnad och funktion, energisystemförståelse och ellära samt få kunskap om elområdets lagar och förordningar.

Exempel på yrkestitlar förutom Projektledare Solenergi:

  • Solenergiprojektör

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land. Du behöver även ha minst godkänt betyg i något av de olika särskilda behörighetskurserna nedan:

  • Matematik 2
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
    ELLER
  • Bygg och anläggning 2
    ELLER
  • Praktisk ellära