Schaktfritt ledningsbyggande bild

Schaktfritt ledningsbyggande

Utveckla din kunskap i metoder, verktyg och utrustning för schaktfritt ledningsbyggande.

Den här kursen är framtagen i samarbete med branschen, som beskriver ett tydligt behov av mer kompetens och är utformad för att svara mot det behov som efterfrågas.

Kursen riktar sig till dig som har yrkeserfarenhet som projektör, arbetsledare eller yrkesarbetare inom anläggning.

Kursen bedrivs på distans och under 8 veckor på deltid. Du kan kombinera dina studier med arbete.

Kompetens inom schaktfri teknik hos både beställarsidan och yrkesarbetarna kan göra enorma resurs- och klimatbesparingar och effektivisera hela processen. Metoderna är snabba, resurseffektiva och störningsfria. De skapar stora miljövinster och är samtidigt mycket ekonomiska. Schaktfri ledningsrenovering är så effektiv att den idag likställs kvalitetsmässigt med nyläggning eller omläggning.

Kursen ger dig kunskap om hur schaktfri teknik används för byggande och renovering av ledningsnät för VA, fjärrvärme, fjärrkyla, el, gas och bredband samt hur det underlättar för försörjningskedjor och deponering.

Du får lära dig att tillämpa schaktfri teknik för effektivisering av markarbeten och ledningsbyggande på arbetsplatsen enligt uppsatta ekonomiska, hållbara och energibesparande mål.

Behörighet
1 år heltid yrkeserfarenhet som arbetsledare, yrkesarbetare, beställare och projektör inom anläggning eller motsvarande yrkesroll.