Smart och hållbar energilagring inom batteri och vätgas bild

Smart och hållbar energilagring inom batteri och vätgas

Branschen ropar efter kompetens inom smart och hållbar energilagring!

Kursen riktar sig till dig som har yrkeserfarenhet som projektör, projektledare, installationsansvarig, installationssamordnare eller motsvarande inom energi-, fastighets- eller byggbranschen.

Branschen beskriver ett stort kompetensbehov och efterfrågar specifikt fördjupade kunskaper i modullära energilagringslösningar, grön vätgas, AC/DC-kopplade kraftsystem, li-ionbatterier och lönsamma batterilager.

Kursen är framtagen tillsammans med branschen och är utformad för att svara mot det behov som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Kursen är på distans och omfattar 16 veckor på halvtid, du kan kombinera dina studier med arbete.

Kursen
Du lär dig om lönsamhet, olika batterityper, dimensionering och energiförvaringsställ. Kursen ger även en introduktion till grön vätgas. Du får fördjupade färdigheter i arbetsmiljö, säkerhet och riskbedömning.

Efter kursen kan du utföra lönsamhetskalkylering på olika batterilager för olika kundgrupper och aktörer för hemmalagring och kommersiella applikationer.

Behörighet
1 år heltid yrkeserfarenhet som projektörer, projektledare, installationsansvariga, installationssamordnare eller motsvarande yrkesroller inom energi-, fastighets- eller byggbranschen.