Systemutvecklare DevSecOps bild

Systemutvecklare DevSecOps

Utbildningen går via KYH Anywhere. Du kan välja mellan Anywhere-orterna: Härnösand, Göteborg och Stockholm. Att studera via Anywhere innebär en platsbunden undervisning på din valda ort med lärare på livelänk.

Som Systemutvecklare inom DevSecOps kopplar du ihop utvecklingsavdelningens snabbföränderliga mål och visioner med
systemförvaltningens ansvar för att systemen faktiskt fungerar som det var tänkt. DevSecOps innebär alltså att man tänker på applikations- och infrastruktursäkerhet från början av utvecklingen.

En DecSecOps-utvecklare måste alltid välja rätt verktyg för att kontinuerligt integrera säkerhet, som att komma överens om en integrerad utvecklingsmiljö med säkerhetsfunktioner.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om objektorienterad programmering och skript. Du kommer arbeta med SQL, databasteknik och containerteknik. Du kommer också analysera rutiner och arbetsprocesser och förebygga risker och tillämpa säkerhetsåtgärder.

DevSecOps-utvecklare är ett av de snabbast växande yrkena inom IT-branschen.

Exempel på yrkestitlar förutom Systemutvecklare DevSecOps:

  • Backendutvecklare
  • DevOps-integrerare
  • DevOps-utvecklare
  • Systemutvecklare

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land. Du behöver även ha minst godkänt betyg i något av de olika särskilda behörighetskurserna nedan:

  • Engelska 6
  • Matematik 2c
  • Programmering 1
  • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2