VA-projektör bild

VA-projektör

✓ Kostnadsfri & CSN-berättigad YH-utbildning. 

Som VA-projektör förbättrar och moderniserar du Sveriges infrastruktur för vatten och avlopp! Redan idag får kommunala utbyggnadsplaner läggas på is för att VA-försörjningen inte räcker till. Därför behövs du som tar fram modeller i CAD- och BIM-programvaror för nya VA-system. Dina ritningar ligger sedan till grund för att entreprenörer och andra yrkesgrupper ska kunna implementera VA-systemen korrekt.

Behörighetskrav
För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land. Du behöver även ha minst godkänt betyg i följande kurser: