VA-projektör bild

VA-projektör

Vill du rädda Sveriges vattenledningar?

I Sverige har vi länge sett rent dricksvatten i kranarna som en självklarhet och ett fungerande avlopp är en förutsättning för hälsa och välfärd. Men faktum är att en miljon svenskar bor i kommuner med äldre ledningar där kvaliteten på vattnet riskerar att fallera. Det är därför brådskande att restaurera VA-nätet i många delar av Sverige – och parallellt sker underhåll och utbyggnad löpande. Sveriges vattenledningar behöver rustas upp och förbättras – vill du vara med?

Yrkesroller efter utbildningen
Efter utbildningen har du mycket goda chanser att få jobb – hela 96% av våra nyutexaminerade studenter får jobb efter sina studier! Du kommer bland annat kunna jobba som:

  • VA-projektör
  • VA-handläggare
  • VA-konsult

I Svenskt Vattens senaste rekryteringsundersökning av VA-branschen konstateras att det behövs anställas flera hundra VA-projektörer de närmaste åren och att det redan idag är brist på VA-projektörer. Detta gör att du som examinerad VA-projektör har en mycket bra arbetsmarknad att se fram emot!

Särskilda förkunskaper krävs i följande kurser:
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

  • Svenska B/2
  • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antingen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)

Läs mer om utbildningen här!