Byggnadsingenjör - Digitalt Byggande

Som examinerad byggnadsingenjör går du en ljus framtid till mötes. Utbildningens inriktning mot digitalt byggande lägger ett stort fokus på just de digitala delarna i ett byggprojekt. Byggnadsingenjör är en utbildning med stora chanser till jobb.

Vår utbildning till byggingenjör leder till ett yrke där du utformar byggnader med hjälp av digitala verktyg och du kommer därför att lära dig hantera programvaror såsom CAD, BIM och Revit. Matematiska beräkningar som ligger till grund för byggkonstruktioner ingår också i vår byggingenjörsutbildning.

Efter avslutad utbildning till byggnadsingenjör är det konkreta målet att du ska besitta förmågan att planera, samordna och slutföra byggrelaterade projekt. För de flesta är utbildningen också vägen till arbete.

LIA
Utbildningen har två praktikperioder (12 veckor vardera) där du får omsätta dina kunskaper i praktiken, vilket ger dig betydelsefull erfarenhet som du kommer att kunna dra nytta av och använda som språngbräda när det är dags att starta din karriär som byggnadsingenjör.

Särskilda förkunskaper Byggnadsingenjör – Digitalt byggande

  • Lägst betyget E i Matematik 2 (A, B eller C) eller betyget godkänd i Matematik B, eller motsvarande
  • Lägst betyget E i Bygg och anläggning 1 eller motsvarande


Saknar du behörighet i Bygg och anläggning 1?
Vi erbjuder en preparandkurs som motsvarar de särskilda förkunskapskraven inom bygg och anläggning 1. Endast de som söker till Newtons utbildning kan få tillgång till kursen.