Fastighetsförvaltare med teknisk inriktning bild

Fastighetsförvaltare med teknisk inriktning

Som teknisk förvaltare ser du  till att skapa ett långsiktigt och hållbart boende med hänsyn till framtiden, människors hälsa och hög kundnöjdhet.

Som teknisk förvaltare har du en utbildning med teknisk inriktning som sätter hållbarhet i fokus. Du arbetar med fastighetsprojekt av teknisk karaktär. Det kan bland annat innebära att du säkerställer inomhusmiljön och utvecklar fastigheternas tekniska standard med energioptimering för hållbara och smarta hus.

Det finns ett stort behov av teknisk kompetens inom området miljö- och klimatanpassning, vilket gör kunskap om teknisk fastighetsförvaltning till en efterfrågad kompetens inom bygg- och fastighetsbranschen. På Newton erbjuder vi en utbildning till teknisk förvaltare som tar avstamp i vad branschen efterfrågar.

Särskilda förkunskaper Teknisk förvaltare

  • Lägst betyget E i Matematik 2 eller betyget Godkänd i Matematik B, eller motsvarande
  • Lägst betyget E i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, eller motsvarande