Specialist tv- och digitalproduktion bild

Specialist tv- och digitalproduktion

Nu kan vi äntligen välkomna dig till vår spännande YH-utbildning som förbereder dig för yrkesrollen som Specialist inom tv- och digitalproduktion!

Utbildningen, som är på heltid, och finns i Stockholm och ger dig en bred kompetens och expertis inom foto, ljud och redigering, vilket är avgörande för att arbeta bakom kameran i den dynamiska tv- och digitalproduktionsbranschen.

Som specialist inom tv- och digitalproduktion kommer du att behärska både de tekniska och innehållsmässiga aspekterna som krävs för att lyckas före, under och efter en produktion. Du kommer att lära dig att arbeta snabbt, hållbart och kostnadseffektivt för att möta branschens krav.

På arbetsplatsen är du oftast verksam som frilansare och har möjlighet att bli visstidsanställd eller anlitas på uppdrag genom din egen firma under produktionsperioden. Detta ger dig flexibilitet och mångsidighet i din karriär.

I dagens tv- och digitalproduktionsbransch finns en ökande efterfrågan på välutbildad personal med videokompetens. Digitaliseringen, övergången till streaming och webbplattformar samt den ökade mängden innehåll har skapat en brist på kvalificerade yrkespersoner inom området.