Hållbarhetsutvecklare inom textil/mode bild

Hållbarhetsutvecklare inom textil/mode

Kursen bedrivs på halvfart under 9 månader och ger 90 yh-poäng.

Kursen är speciellt utformad för att stödja yrkesverksamma personer och ger en flexibilitet att genomföra studier som passar individen själv, för att också möjliggöra att kunna arbeta parallellt. Kursen omfattar alla dimensioner av hållbar utveckling; ekologisk, social och ekonomisk. Den ger en helhetsförståelse för hur företag i branschen kan anpassa produktionen utifrån nya miljökrav och samtidigt bibehålla sin konkurrenskraft och verka för hållbar tillväxt.

Varje delkurs  har koncentrerade tillfällen med teoretiska föreläsningar som också innehåller formativa övningsmoment. Dessa teoretiska föreläsningar kan även följas online som ett ”flipped classroom”.

Varje delkurs avslutas med kunskapsavstämning i form av ett digitalt examinerande moment som är betygsgrundande genom tentamina eller inlämningsuppgift. De examinerande momenten skall vara avslutade och inlämnade när utbildningens samtliga kurser är genomförda och kunskapsavstämda.

Behörighet
Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet eller reell kompetens dessutom ska du ha minst 2 års yrkeserfarenhet från textil och modebranschen. Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser kommer vi tillämpa vår urvalsprocess.