Hållbarhetsredovisning enligt CSRD bild

Hållbarhetsredovisning enligt CSRD

Kursen Hållbarhetsredovisning enligt CSRD riktar sig till branschverksamma som vill få verktyg för att förstå och jobba med nuvarande och kommande lagstiftning,  hållbarhetsredovisning och en hållbarhetsrapports olika delar, EU:s direktiv om företagens hållbarhetsrapportering; Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och European Sustainability Reporting Standards (ESRS), bland annat.
Kursen bygger på tillämpning och syftar till att ge den studerande förmåga att tyda dessa regelverk och omsätta dem i praktisk handling.

Kursen är speciellt utformad för att stödja yrkesverksamma personer och ger en flexibilitet att genomföra studier som passar individen själv, för att också möjliggöra att kunna arbeta parallellt.

Kursteori med tillhörande quiz, tillgängligt digitalt via lärplattform. Ett projekt/hemuppgift kopplad till branschen som berör ett eller flera moment av kursen. Examination genom digital tentamen, där samtliga moment prövas. Tillgång till schemalagt lärarstöd genom hela kursen.

Behörighet
Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet, det vill säga en gymnasieexamen eller reell kompetens, samt 1 års yrkeserfarenhet av hållbarhetsfrågor (2 år deltid).