Livscykelanalys (LCA) i praktiken bild

Livscykelanalys (LCA) i praktiken

Utbildningen är på halvtid under 8 veckor och ger 20 yh-poäng.

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar med produktframtagning, produktionskedjan, kundanalys samt med helhetsbilden för företaget. Kunskapen och kompetensen är viktig för yrkesroller i branschen, såsom designers, inköpare, kvalitets- och hållbarhetsansvariga, sourcing, ledningsgrupp.

Kursen är speciellt utformad för att stödja yrkesverksamma personer och ger en flexibilitet att genomföra studier som passar individen själv, för att också möjliggöra att kunna arbeta parallellt. 

Kursen har teoretiska, digitala föreläsningar som även innehåller formativa övningsmoment i form av självskattande quiz. Kursen innehåller LCA som tydliggörs pedagogiskt av sakkunniga föreläsare. Workshops, panelsamtal och diskussionsgrupper med föreläsare och övriga studerande skapar förutsättningar för fördjupad kunskap och förstärkta färdigheter och kompetens inom området. Kursen avslutas med kunskapsavstämning i form av digital tentamen som är betygsgrundande.

Behörighet
Du som har grundläggande behörighet eller reell kompetens dessutom ska du ha yrkeserfarenhet från tillverkning, inköp, design/produktutveckling eller företagsledning motsvarande minst två år på heltid. Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser kommer vi tillämpa vår urvalsprocess.