Textiltekniker / Processoperatör bild

Textiltekniker / Processoperatör

Detta är YH-programmet för dig som vill arbeta med och utveckla textilproduktion. Programmet ger dig en yrkeshögskoleexamen Textiltekniker/Processoperatör. 

Som textiltekniker kommer du bland annat att ha som uppgift att omvandla designers och konstruktörers idéer och ritningar till en fungerande produktion. Du arbetar oftast i team med andra för att få textilproduktionen att flyta smidigt.

Utbildningen ger dig kunskaper över textila materials beståndsdelar, egenskaper, tillverkning och användning, grunderna inom systematiskt förbättringsarbete, produktionsplanering och kvalitetsstyrning.  

Du kommer efter genomfört program att självständigt kunna planera och på ett säkert sätt utföra arbete i en textil produktion, självständigt hantera och underhålla utrustning enligt fastställda underhållsplaner, kunna delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt ta ansvar för att arbeta efter fastställda instruktioner samt följa upp produktionsresultat.

Eftersom yrkesrollerna är praktiska kommer en stor del av programmet också att ske via praktik ute på företagen i form av Lärande i arbete (LIA). Programmet kommer att varva teori med praktik, vilket innebär att termin 1 och 3 utgörs av teoretiska kurser och termin 2 och 4 utgörs av LIA.  

Efter avslutad utbildning kan du arbeta inom:

  • Textiltekniker/processoperatör inom textilindustrin  
  • Vävare
  • Vävlagare  
  • Stickare
  • Stickmaskinsställare  
  • Varpare

Programmet är 2-årigt och bedrivs på heltid. Vår bas i allt vi gör finns i det textila navet: Textile Fashion Center i Borås. Utbildningen genomförs i Nordiska Textilakademins lokaler i Textile Fashion Center i Borås.

Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet eller reell kompetens. Vid fler sökande än platser tillämpar vi vår urvalsprocess där dina betyg och en muntlig presentation är meriterande.

YH-Flex
Detta 2-åriga program Textiltekniker/Processoperatör erbjuder vi också som YH-flex, vilket innebär en snabbare och mer flexibel väg till en YH-examen genom tillgodoräknande och komplettering. Det är alltså ett alternativ för dig som genom tidigare studier eller relevant arbetserfarenhet har kunskaper om delar av innehållet i vårt YH-program Textiltekniker/Processoperatör.