På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Film

Flyg-/helikoptertekniker

Flyg-/helikoptertekniker

Flygtekniker / Helikoptertekniker

Skolan utbildar mekaniker för både flygplan och helikoptrar (kategori A1, A3) och tekniker för helikopter (kategori B1.3). Skolan har nära samarbete med Flygteknikcenter i Klippan och Flygteknik Technical Training i Nyköping vilket ger eleverna möjlighet att även examinera i flygplans-modulerna på B nivå.

Flygtekniker - Helikopter 420 YH-Poäng
Utbildningen startar 13 augusti 2018 och genomförs under fyra terminer. Utbildningen passar dig som vill jobba i en internationell högteknologisk bransch med service och underhåll av luftfartyg.

NFTC har nära samarbete med Flygteknikcenter i Klippan och Flygteknik Technical Training i Nyköping vilket ger eleverna möjlighet att även examineras till flygplanstekniker i Luleå.

Den idag specifika infrastrukturen inom flygområdet i Norrland består av en blandning av tung luftfart samt medelstora och mindre flygföretag med både flygplan och helikoptrar. Dessutom är flygvapnets största flygflottilj, F 21 tillsammans med helikopterflottiljen, placerad på Kallax flygplats.

För närvarande råder det stor brist på flygtekniker i landet.

Utbildningen följer dessutom internationella regelverk vilket innebär att även den internationella arbetsmarknaden är öppen för de som önskar.

Ansökning
Ansökan sker till oss på NFTC, blankett finner du på vår hemsida.

Utbildningens mål - Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

  • Luftfartygs konstruktion, funktion och verkningssätt.
  • Matematiska analysmetoder och kunskaper om matematikens betydelse för inlärning av övrigt kunskapsstoff
  • Informationsteknologi och dess användning inom det flygtekniska området
  • Lagar och föreskrifter som krävs beträffande funktionsduglighet om flygmateriel och serviceutrustningar

Utbildningens mål och syfte är att de studerande efter avslutad utbildning skall ha förvärvat de kunskaper, färdigheter och kompetenser i flygtekniska ämnen och allmänna ämnen som enligt EASA:s måldokument krävs för att kunna uppfylla kunskap- och examinationskrav enligt Del 66 B1.3 (helikoptertekniker-turbin)

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

  • Utföra service, underhålls-, reparations- och modifieringsarbeten  på ett sådant sätt att färdigheterna uppfylla EASA:s krav
  • Inhämta informationer genom manualer, anvisningar, beskrivningar och instruktioner

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

  • Utveckla förmågan till kvalitetstekniskt tänkande och handlande.
  • Förvärva djupare insikt om säkerhetsföreskrifter, besiktningar, analys och diagnosticering samt luftfartsbestämmelser av olika slag och deras tillämpning.
  • Ytterligare utveckla förmågan att iaktta och analysera sociala förhållanden på arbetsplatsen.
  • Förvärva djupare insikt om yrkes- och arbetsförhållanden inom flygunderhåll och deras föränderlighet samt skaffa sig fördjupade kunskaper om arbetsplatsens miljöfrågor

Undervisning på engelska
Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska. Vissa delar i den litteratur som används är skrivna på engelska, liksom ett antal olika manualer. Relevanta moderna översättningar finns inte alltid tillgängliga. Utbildningen är i grunden internationell med krav på likvärdigt innehåll i utbildningen enligt EASA:s bestämmelser, vilket också är en konsekvens av att eleverna måste ha möjlighet och kunskap att genomföra underhåll på olika Flygplanstyper i internationell trafik.

Utbildningens karaktär och uppbyggnad
Utbildningen förbereder för yrkesverksamhet i flygteknisk underhållssektor som certifierande personal (personal med egna ansvarsbefogenheter i flygteknisk verksamhet) eller icke certifierande personal. Utbildningen förbereder vidare för högre studier på högskola till exempelvis flygdriftingenjör. Eleven förbereds genom utbildningen vidare för en militär karriär som yrkesofficer i flygteknisk tjänst.

Utbildningen följer dels de svenska bestämmelserna för yrkeshögskola, dels de europeiska luftfartsbestämmelserna. Utbildningen skall präglas av att eleven lär sig ta ansvar för egna och andras arbetsuppgifter, att planera, genomföra och dokumentera förekommande arbeten vid underhåll av turbinmotorflygplan.

Utbildningen ger en grundläggande teoretisk och praktisk kunskap rörande underhåll av luftfartyg. Utbildningen ger en grundläggande teknisk kompetens och eleven tillägnar sig en arbetsmetodik som är användbar i all teknisk underhållsverksamhet. Utbildningen utgår från det synsätt som finns i flygteknisk underhållsverksamhet rörande noggrannhet, ansvarstagande, miljö, ödmjukhet, social kompetens, kvalitetsmedvetenhet, säkerhetsmedvetenhet och dokumentation. Utbildningen leder till att eleven får förståelse för vikten av säkerhet, kvalitet, ansvarstagande och noggrannhet vid genomförandet av flygtekniskt underhåll.

Den tekniska komplexiteten inom området är mycket stor. Det innebär att en och samma person sällan eller aldrig har all den kunskap som krävs för att arbeta med alla arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Den studerande skall därför utveckla förmågan att arbeta i lag där personer med olika kunskap samarbetar för att lösa problem. Att arbeta inom utbildningens mål yrken kräver förmåga till självständig problemlösning och entreprenörs-tänkande samtidigt som det bygger på samarbete.

Inom flygbranschen har en stark miljömedvetenhet utvecklats. Den studerande ska utveckla kunskaper om flygverksamhetens påverkan på miljön, både om materiel och drivmedel. I utbildningen utvecklas förmågan att hantera samhällets krav på återvinning av produkter, och eleven ska utveckla kunskaper om förutsättningarna för en ekologisk hållbar utveckling.

Nordiskt FlygTeknik Centrum Luleå
Nordiskt FlygTeknikCentrum utbildar flygmekaniker och flygtekniker med specialinriktning mot allmänflyg och helikopter. Flygteknikutbildningen är en av Luleås lokala profilgrenar. Utbildningslokalerna, som är moderna och direkt anpassade för utbildningarna, ligger vid Kallax flygplats.

Boende för sökande
Det finns studentlägenheter i Luleå Kommun då vi är en Universitetsstad. Bland annat kan du söka bostad via Lulebo.se eller telefon: 0920-23 67 00
Skolan tillhandahåller ett begränsat antal lägenheter som kan delas mellan studenter. Kontakta vår lägenhetsansvarig Anna Tel: 0703-83 85 33

NFTC samarbetar med ett antal olika flygföretag över hela landet och genomför kurser och utbildning till både civila flygbolag och försvarsmakten enligt gällande regelverk. 

Vid frågor om utbildningen, antagning, betyg mm kontakta Börje Röckner 070-569 34 91Jonas Palo 070-653 45 30 eller Peter Lindberg 070-529 30 16

420 YH-poäng

Start *

Påbörjad

Påbörjad

Slut

2019-09-30

2020-06-30

Studietakt

100%

* Dubbelkolla gärna datum med anordnaren

ANSÖKAN ÄR STÄNGD