Tullspecialist

Som tullspecialist har du det operativa ansvaren för tullprocessen.  Du behöver kunna tillämpa lag och regler kring import och export. Du kan exempelvis arbeta som tulldeklarant, tullspecialist eller konsult i tullfrågor. Med kurser i internationell handelsrätt, import/export och tull får den studerande god kompetens inför kommande karriär.

I utbildningen ingår LiA (praktik) i 24 veckor.

Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som: 

  • Tulldeklarant  
  • Tulldeklarationshandläggare  
  •  Tullinformatör 
  • Tullkontorist  
  •  Tullspecialist