AI och Prompt Design för UX/UI-designers bild

AI och Prompt Design för UX/UI-designers

AI och Prompt design för UX/UI-designers är kursen för dig som vill utforska och lära dig mer!

Denna deltid- och distanskurs rustar dig med kunskaper om att integrera AI-verktyg för att maximera din designprocess. Kursen är 16 veckor och omfattar 40 yhp. Lektioner och seminarier sker på distans via Microsoft Teams. Kursmaterial och genomgångar finns tillgängliga på STI:s lärplattform under kursen. Inlämningar, redovisningar och tentamen görs digitalt via lärplattformen. Hela kursen ges på distans utan träffar.

Du får lära dig att integrera dessa verktyg på ett effektivt sätt i ditt dagliga arbete. Du kommer efter kursen ha kunskap om hur du skapar innovativa UX/UI-lösningar och hur du undviker diskriminering och arbetar etiskt med AI. Du utforskar också områden som användningen av generativa AI-verktyg för att skapa och förbättra designprototyper, skapa och redigera textinnehåll som mikrocopy samt att identifiera mönster och insikter från användardata med AI-verktyg.

Efterfrågan på AI-kompetens inom området ökar hela tiden och den här kursen är oerhört viktig om du ska hålla dig konkurrenskraftig på marknaden.

Vem är kursen till för och vilka förkunskaper behövs?
Kursen är till för dig som arbetar inom UX/UI-design och vill utveckla sin kompetens inom användning av AI-verktyg. Du behöver minst ett års yrkeserfarenhet inom UX/UI-design för att gå kursen. Alternativt behöver du minst två års eftergymnasiala heltidsstudier inom området.