Cybersäkerhet bild

Cybersäkerhet

Vi erbjuder nu en kurs cybersäkerhet, skräddarsydd för yrkesverksamma inom IT-branschen som vill öka sin kompetens inom säkerhetskultur och kunna hantera cyberhot i företag och organisationer.

Vilka förkunskaper behövs?
Du behöver ha minst ett års erfarenhet inom IT-relaterade områden såsom drift, nätverk eller utveckling, eller motsvarande kunskaper och färdigheter. Kursen är på distans och studietakten på 50%, vilket gör att du kan kombinera studierna med nuvarande arbete. 

Kursen
Kursen rustar dig för att bygga en starkare säkerhetskultur på företag och i organisationer, och omfattar cyberkriminalitet, systematiskt cybersäkerhetsarbete och metodik för incidenthantering kopplat till den ökande risken för cyberattacker. Kursen bygger på arbetslivets konkreta behov. Cybersäkerhet kräver god helhetsförståelse kring IT-lösningar, arkitektoniska IT-miljöer och en förståelse för utvecklingsprocessen.

I dagens digitaliserade värld är en säker digital infrastruktur avgörande för att möjliggöra framgångsrik verksamhet och bidra till hållbara samhällen. Kursen både ökar medvetenheten kring cybersäkerhet och bidrar till att lösa den allt mer akuta kompetensbristen inom området.   

Kursen är kostnadsfri och du har samma rätt till studiemedel som om du går YH-program. Eventuell kostnad för kurslitteratur tillkomma.