Data Engineer bild

Data Engineer

Om programmet

Som Data Engineer har du den viktiga uppgiften att filtrera och leverera den data som behövs för att fatta informerade beslut. I en tid där stora företag och organisationer ständigt behöver rätt data för sina ändamål, är det avgörande med specialiserade analytiker inom IT och programmering. Denna yrkesroll är högt efterfrågad på arbetsmarknaden.

Din roll innebär att analysera och prioritera datan för beställaren, samt att hitta effektiva sätt att visualisera den insamlade informationen.

Under utbildningen kommer du att utforska områden såsom datamodellering och datavisualisering för att kunna presentera komplex data på ett lättförståeligt sätt.

Med tanke på den växande betydelsen av områden som AI och maskininlärning, kommer du även att få en grundläggande förståelse för dessa koncept som en del av din Data Engineer-utbildning.

Programmering är en central del av denna yrkesroll. Du kommer att få grundläggande kunskaper i Python och SQL, två språk som är kritiska för att hantera och analysera data. Dessutom kommer du att introduceras till Java och Scala, två andra viktiga programmeringsspråk inom datahantering.

Efter avslutad utbildning kommer du att vara rustad för att arbeta inom dataanalys inom en mängd olika stora organisationer och företag, både inom den privata och offentliga sektorn. Data Engineer-rollen finns representerad inom samtliga branscher, inklusive myndigheter, kommuner, banker, konsultfirmor, försäkringsbolag, elbolag, byggbolag, hälsosektorn och e-handeln.

Behörighetskrav

  • Matematik 2a, b eller c (eller Matematik B) med lägst betyg E (eller betyg G)
  • Programmering 1 med lägst betyg E (eller betyg G)