IAM - Identity and Access Management bild

IAM - Identity and Access Management

Efterfrågan på IAM-kompetens är stor i både den offentliga och privata sektorn och är en viktig del i att säkerställa skyddet av information och data i digitala system mot cyberhot och obehörig åtkomst.

Genom att tillämpa IAM kan du effektivt hantera olika delar av åtkomsthantering, lösenordshantering och behörighetskontroll. Genom att lära dig om IAM blir du en viktig resurs för att hantera IT-säkerhet i olika organisationer och företag.

Kursen
Du kommer att lära dig de olika verktyg och tekniker som används för att hantera identiteter och åtkomst i IT-system. Du får kunskap om hur man administrerar, skapar och utvärderar säkra lösningar för att hantera inloggningar och rättigheter för användare i system. Du lär dig också om relevanta lagar och regler som är viktiga att känna till när man arbetar med IT-säkerhet.

Efter utbildningen kan du skapa och förvalta identitets- och åtkomsthantering i enklare IT-system och planera och modellera viss IT-arkitektur med hjälp av modelleringsverktyg. Du kan genomföra utvärderingar och förbättringsåtgärder för att säkerställa en hög säkerhetsnivå i IT-system.

Vilka förkunskaper krävs?
Denna kostnadsfria vidareutbildning på distans riktar sig till dig som har minst 2 års erfarenhet inom IT eller relevant utbildning.