Järnvägsprojektering bild

Järnvägsprojektering

Järnvägsprojektering är en distanskurs på deltid för dig som idag arbetar inom samhällsbyggnad och som vill ta dig vidare i karriären. Du får lära dig allt från organisation och digitala programvaror till juridiken inom branschen.

Vem är kursen till föroch vilka förkunskaper behövs?
Kursen riktar sig till dig som har minst ett års yrkeserfarenhet inom områden som VVS, Fastighet, Elkraft, El, Infrastruktur/Anläggning, Industri eller Byggsektorn. Den passar också dig som har minst två år eftergymnasiala studier inom samhällsbyggnad och vill omvandla din teoretiska kunskap till praktisk färdighet och arbeta med järnvägsprojektering.

Kursen
Sveriges spårbundna infrastrukturlösningar ställer höga krav på minskade utsläpp och hållbarhet. EU arbetar även på en gemensam standard som underlättar trafiken för transporter inom Europa och dessutom bidrar till minskade utsläpp. Vi står därför inför många kommande utmaningar trots att det satsas stort på området.

YH-kursen är uppbyggd kring tre delkurser. I Allmän järnvägsteknik får du en bred översyn av hur transport- och järnvägssektorn är organiserad, finansierad och fungerar idag. Du får också lära dig om kapacitet och hur digitaliseringen påverkar branschen. I delkursen CAD-teknik lär du dig projekttera och dokumentera i CAD och andra programvaror som används av branschen idag. Slutligen läser du Entreprenadjuridik där du bland annat lär dig om avtalsrätt, upphandlingsförfarande, olika typer av avtal och mycket mer.