Järnvägsprojektör (El, Signal, Tele)

Om programmet

I rollen som järnvägsprojektör, med specialisering inom signalteknik, kontaktledning eller teleteknik, innehar du en central funktion i framtagandet av spårprojekt för framtiden. I din roll utvecklar du framtidens spårtrafik för att möta den ökande trafikvolymen och framtidens krav på spårbunden trafik.

Du har en nyckelposition inom spårprojektering och har förmågan att se helheten vad gäller nödvändiga lösningar och konstruktioner. Genom att använda programvaror som CAD och arbeta i BIM formulerar och planerar du digitala lösningar för olika spårprojekt samtidigt som du tillämpar din expertis inom projektledning. Det är möjligt för dig att specialisera dig inom signalteknik, kontaktledning eller teleteknik och delta i olika projekt inom järnvägs-, spårvägs- och tunnelbanesektorn.

Din yrkesroll bidrar också till ett mer hållbart och grönt samhälle.  Järnvägen har en avgörande roll som ett miljövänligt transportsystem för framtiden och minskar behovet av fossila bränslen.

Din utbildning på STI
Under utbildningen får du kunskaper inom projektering och använder branschspecifika programvaror som CAD. Kärnkurser såsom Entreprenadjuridik, Projektledning och affärskunskap kompletteras med tekniska kurser för att ge dig en omfattande förståelse för yrket.

Utbildningen ger dig inte bara teoretisk kunskap, utan du får också möjlighet att arbeta praktiskt med projekt. Du utvecklar din förmåga att förstå hur olika åtgärder påverkar kapaciteten på spåren. Du kommer att delta i projektering av signalsystem och strömförsörjningssystem, tolka spårplaner och arbeta med samordning. Dessutom kommer du att lära dig att felsöka elsystem och förstå strömförsörjningssystemets funktion inom järnvägs- spårvagns och tunnelbanesystemet.

Efter avslutad utbildning på STI är du redo att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara och effektiva transportsystem i en spännande yrkesroll.

LIA

I ditt program ingår två praktikperioder som kallas för LIA (Lärande I Arbete). Under dessa perioder får du möjlighet att arbeta på ett företag inom din bransch. Under LIA-perioderna samarbetar du med en handledare från företaget för att kunna tillämpa dina kunskaper på bästa sätt. Praktikperioderna ger dig värdefull erfarenhet, ökad förståelse för din framtida yrkesroll och skapar en stark anknytning till arbetsmarknaden.

Särskild behörighet

  • Matematik 2a, b eller c (eller Matematik B) med lägst betyg E (eller betyg G)
    Eller motsvarande kunskaper och färdigheter, som du fått genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet.