Projektledare Elinstallation

Om programmet

Projektledare Elinstallation är en vidareutbildning för alla elektriker som vill ta nästa stegi i karriären. I din roll som projektledare är din främsta uppgift att driva och koordinera projekt relaterade till elinstallationer. Du har ansvaret för att säkerställa att alla elektriska system och installationer fungerar säkert och korrekt. Denna yrkesroll är av stor betydelse inom elbranschen, särskilt med tanke på den växande efterfrågan på projektledare inom elinstallation.

Dina arbetsuppgifter sträcker sig från att planera och dimensionera elinstallationer till att leda arbetslag, upprätta budgetar och övervaka projektets ekonomi. Du har även ansvar för att säkerställa att alla installationer uppfyller gällande regler och standarder för att garantera en hög grad av elsäkerhet. Därför är teoretisk kompetens inom Auktorisation Lågspänning (AL) en central del av ditt program.

Vad ingår i YH-programmet?

Under din tid på STI får du de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att ta nästa steg i din karriär inom elbranschen som projektledare. Programmet ger dig den teoretiska behörigheten för auktorisation lågspänning (AL) enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Du kommer att lära dig om projektledning, entreprenadjuridik, eltekniska lösningar, regler och standarder samt elsäkerhet. Detta ger dig förmågan att planera och genomföra specialiserade uppgifter samt driva och dokumentera elinstallationsprojekt.

Efter utbildningen är du redo att leda, koordinera, lösa problem och dokumentera projekt inom elinstallationer. Du är även redo för en eftertraktad yrkesroll som projektledare. Branschen erbjuder många möjligheter och det finns en stor efterfrågan på kompetenta projektledare inom elinstallation, både nu och I framtiden.

Särskild behörighet

  • Yrkeserfarenhet som installations- eller serviceelektriker i minst två år på heltid (exklusive lärlingsåret)
  • Praktisk ellära (eller Ellära A samt Växelström trefas A) eller motsvarande teknisk kompetens/erfarenhet.
  • Elinstallationer
  • Matematik 2a, b eller c (eller Matematik B) OBS! Du som gått elprogrammet, energiprogrammet, fordonsprogrammet eller industriprogrammet på gymnasiet och läst kurserna Ellära A, Ellära B och Växelström 3-fas uppfyller redan kravet på matematik 2.

eller motsvarande kunskaper och färdigheter, förvärvade inom exempelvis annan utbildning eller yrkeserfarenhet.