IT-säkerhetsspecialist

Vill du bli proffs på IT-säkerhet? Studera till IT-säkerhetsspecialist och arbeta med att utforma, testa, riskbedöma och avväga olika säkerhetslösningar. Lär dig skapa IT-system för din arbetsgivare, som både är användarvänliga och säkra mot hot och cyberattacker.

✓ Studera kostnadsfritt och CSN-berättigat

Behörighetskrav

• Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
• Godkänt betyg i Dator- och nätverksteknik eller Nätverksteknik
• Godkänt betyg i Engelska 6
• Godkänt betyg i Matematik 2
• Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Saknar du formell behörighet? Så blir du behörig till Teknikhögskolan »