IT-säkerhetsspecialist

Vill du bli proffs på IT-säkerhet? Studera till IT-säkerhetsspecialist och arbeta med att utforma, testa, riskbedöma och avväga olika säkerhetslösningar. Lär dig skapa IT-system för din arbetsgivare, som både är användarvänliga och säkra mot hot och cyberattacker.

✓ Studera kostnadsfritt och CSN-berättigat

Behörighetskrav

• Gymnasieexamen eller motsvarande
• Dator- och nätverksteknik eller Nätverksteknik
• Engelska 6
• Matematik 2
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Saknar du formell behörighet? Så blir du behörig till Teknikhögskolan »