IT-säkerhetsspecialist

Vill du bli proffs på cybersäkerhet? Studera till IT-säkerhetsspecialist, så kan du arbeta med att utforma, testa, riskbedöma och avväga olika säkerhetslösningar. Du kan skapa IT-system för din arbetsgivare, som både är användarvänliga och säkra mot hot och cyberattacker! Få kompetens som är helt rätt i tiden och gör karriär som IT-säkerhetsspecialist, IT-säkerhetstekniker, IT- och säkerhetsanalytiker eller IT-projektledare.

✓ Studera kostnadsfritt och CSN-berättigat

Behörighetskrav

• Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
• Godkänt betyg i Dator- och nätverksteknik eller Nätverksteknik
• Godkänt betyg i Engelska 6
• Godkänt betyg i Matematik 2
• Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Saknar du formell behörighet? Det finns flera sätt att bli behörig inom yrkeshögskolan! Läs mer på Teknikhögskolans hemsida »