VFX-artist

En VFX-artist använder mjukvara för att förverkliga visuella effekter inom film- och reklamproduktion. Du lär dig både de kreativa och tekniska aspekterna av filmskapande, animation, digital film och visual effects.

VFX är en förkortning av engelskans visual effects. Det innebär digitala, visuella specialeffekter för rörlig bild. VFX-artister skapar VFX-effekter och anställs i första hand av ett digitalt efterproduktionsbolag som är specialiserat inom VFX. Dessa företag anlitas i sin tur av produktionsbolag för att leverera VFX-effekter till en film-, TV- eller reklamproduktion. VFX-artister anställs även av dataorpelsföretag för att skapa VFX för datorspel eller speltrailers.

VFX-branschen är en av Sveriges snabbast växande branscher. De senaste åren har antalet anställda bland de ledande företagen i stort sett fördubblats varje år. De stora svenska VFX-företagen är samlade här i Stockholm. VFX är också en svensk exportframgång. Det framkom i en undersökning som Tillväxtverket genomförde 2017 av den digitala efterproduktionsbranschen.

Kompetenskrav från branschen:

  • Skapa fotorealistisk VFX (3D eller compositing) i relevant mjukvara
  • Visualisera särskilda stil- eller känslouttryck genom val av färg, ljus och bildkomposition
  • Anpassa VFX-innehåll till en övergripande story
  • Bedöma den egna förmågan i relation till en beställning av VFX och planera den egna arbetsinsatsen
  • Arbeta i VFX-projekt enligt vanligt förekommande arbetsflöden och processer
  • Bedöma kvalitet i egen och andras VFX i relation till beställarkrav
  • Utveckla sin egen förmåga att skapa VFX

Efter utbildningen ska du bland annat ha kompetenser för att: 

  • Självständigt behandla VFX-produktion på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling
  • Övervaka VFX-produktion samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som VFX-artist.

Urban Lybeck
Utbildningsledare
072-451 47 76