Specialistundersköterska barn och ungdom

Är du undersköterska och vill lära dig något nytt? Eller vill du utvecklas i din nuvarande yrkesroll? Tycker du att det är stimulerande att arbeta med barn och ungdomar, då kan detta vara utbildningen för dig!

Utbildningen kommer att ge dig fördjupade kunskaper inom barn- och ungdomssjukvård. Du kommer att förbereda dig på att möta barn och ungdomar, nyfödda och för tidigt födda barn.

Utbildningen kommer att öka din medvetenhet om kommunikationens betydelse, empatiskt bemötande, professionellt förhållningssätt och självinsikt i mötet med barnet och dess anhöriga.

Som specialistundersköterska arbetar du i vårdteam med sjuksköterska, barnmorska eller läkare.

Studierna bedrivs på distans med träffar i Växjö. Träffarna sker en till två gånger per månad och pågår två till fyra dagar. Dessa varvas med självstudier, grupparbeten och handledning via studieplattform.

LIA (lärande i arbete) sker under vårterminen och i möjligaste mån nära den studerandes hemort. LIA-plats ordnas av skolan. Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta i barnsjukvård på barnavdelning, neonatalavdelning eller bb-avdelning men också i kommunal verksamhet.

Utbildningen innehåller följande kurser:
(5 poäng motsvarar 1 veckas studier)

 • Introduktion och barnets fysiska och psykiska utveckling, 20p
 • Pediatrisk omvårdnad, 35p
 • Neonatologi, 30p
 • Handledning och pedagogiskt förhållningssätt, 10 p
 • Barn och ungdomars livsvillkor, 25p
 • LIA 60p
 • Examensarbete, 20p

Upplägg
Studierna till specialistundersköterska i barn och ungdomssjukvård bedrivs delvis på distans med platsbundna träffar i Växjö. Träffarna sker vid varje kurs, ca. 3 dagar. Dessa varvas med självstudier och handledning via utbildningsplattform. Praktikplats ordnas av skolan och i möjligaste mån nära hemorten.

Upplägg och innehåll i träffarna utgör basen för kursens innehåll i form av exempelvis föreläsning, grupparbete, diskussioner, övningar samt muntliga, skriftliga eller praktiska examinationer.

Som studerande har du tillgång till en utbildningsplattform. Det är en sluten plattform som du kan nå hemifrån via webben. Här publiceras information som rör utbildningen, till exempel studiehandledning, schema, uppgifter, forum för reflektioner och loggbok. Du kan även ha diskussioner med klasskamrater (chatt) eller genomföra examinationer.

Kommunikation och handledning med utbildningsledare sköts via utbildningsplattformen. Du kan självklart även ringa eller boka personligt möte efter överenskommelse med utbildningsledaren. 

Datorkunskap
Eftersom utbildningen till stor del är webbaserad är det en förutsättning att du har goda kunskaper i datorhantering. Det är dock inget behörighetskrav. Du bör även ha tillgång till dator med internetuppkoppling. För dig som bor i närheten finns datorer att tillgå på skolan.

Studiestöd
Du som går utbildningen kan söka bidrag från CSN.

Särskilt pedagogiskt stöd
Är du i behov av särskilt pedagogiskt stöd i din utbildning? Kontakta YH Region Kronoberg.

Validering
Har du redan kunskap motsvarande en eller flera av utbildningens kurser eller erfarenhet inom vårdyrket kan du validera dessa och därmed förkorta din utbildning. Du har möjlighet att validera både ämneskurser och LIA.

Kostnader
Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med träffarna i Växjö. Skolan har inget boende för uthyrning. Litteraturkostnader tillkommer.

Behörighet
Vård- och omsorgsprogrammet (eller motsvarande) med minst godkänt betyg (3, G eller E):

 • Etik och människans livsvillkor,
 • Hälsopedagogik,
 • Medicin 1,
 • Psykiatri 1,
 • Psykologi 1,
 • Specialpedagogik 1,
 • Svenska 2 (altenativt Svenska som andraspråk 2) 
 • och Vård- och omsorgsarbete 1 och 2

Minst 1 års yrkesverksamhet på heltid som utbildad undersköterska inom vård och omsorg.

Utbildningslängd 200 YH-poäng, 2 terminer
Utbildningsplatser 20 platser
Studietakt Heltid
Studieform Delvis distans med platsbundna träffar i Växjö
Examen Yrkeshögskoleexamen (eftergymnasial utbildning)

Kontakt
pernilla.johansson@kronoberg.se, Utbildningsledare
carina.weidmert-strandberg@kronoberg.se   Utbildningsledare